-->

1Govuc Webmail

Program

Perkhidmatan

Web Mobile

Web Mobile

Sudut ICT

Login

Id pengguna:

Katalaluan:

Remember meLost Password?

Register now!

Home / Program / Pengurusan / Seksyen Psikologi Kaunseling

Pengenalan

Seksyen Psikologi Kaunseling adalah di Bahagian Pengurusan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Perkhidmatan psikologi dan kaunseling diwujudkan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1999 iaitu Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam, Piawaian Amalan Kaunseling (Standard of Practice) dan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580).

Tujuan perkhidmatan psikologi dan kaunseling diadakan adalah seperti berikut :

1
    Menyahut seruan kerajaan bagi pembangunan Modal Insan
2
    Menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah perluasan kesihatan mental pekerja, individu, keluarga dan masyarakat.
3
    Susulan kepada pelbagai program transformasi kerajaan kea rah pembentukan budaya berprestasi tinggi sambil memberatkan nilai-nilai murni.
4
    Seiring dengan pertambahan bilangan Pegawai Psikologi yang bertauliah

Visi : Perkhidmatan Psikologi Demi Pemangkin Modal Insan Bistari

Misi : Membangun Modal Insan Melalui Aplikasi Psikologi

Moto : Khidmat Cekal Dan Empati, Pelanggan Celik Akal Dan Berdikari

Sejarah penubuhan

Seksyen Psikologi Kaunseling mula ditubuhkan pada 25 April 2005. Pada permulaannya satu jawatan Pegawai Psikologi S48 diwujudkan  di Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.  Kemudian satu jawatan Pegawai Psikologi S41 diwujudkan pada Disember 2005.  Pada awal tahun 2008 jawatan Pegawai Psikologi S44 diwujudkan di Seksyen ini.  Sehingga kini, terdapat 4 jawatan yang diisi di Seksyen ini iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan (Psikologi) S52, Ketua Penolong Pengarah (Psikologi) S48,  Penolong Pengarah Kanan (Psikologi) S44 dan Pembantu Tadbir N17.

Carta Organisasi Seksyen Psikologi Kaunseling
                          Psychology  Counseling  Section,  Sarawak State Health Department

 

Dr Zulkifli b Jantan

Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

JUSA B
 

Tn Hj Ahmad b Abd Hamid

Timbalan Pengarah Kesihatan (Pengurusan)

M54
 

Kosong

Ketua Penolong Pengarah Kanan (Psikologi)

S52
 

Hayati bt Hasin Sharbini

Ketua Penolong Pengarah (Psikologi)

S48
 

Rachel Chiew Ling Choo

Penolong Pengarah Kanan (Psikologi)

S44
 

Genevieve Kumang Salang

Pembantu Tadbir

N17
 

Abd Haris Nor, Pembantu Am Pejabat, N11

 

Perkhidmatan yang disediakan

1 Kaunseling –kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga & perkahwinan, kaunseling kerjaya, bimbingan dan rundingan, intervensi krisis,  latihan relaksasi dan modifikasi tingkahlaku.
2 Ujian Psikologi / Psikometrik
3 Latihan Pembangunan Modal Insan : Program Penerapan Budaya Korporat KKM, Program Pementoran Dalam Perkhidmatan Awam, Program Pembimbing Rakan Dalam Perkhidmatan AKRAB Tahap I dan Tahap II, Kursus Pengukuhan Softskills, Kursus Untuk Pegawai Bermasalah Dan Berprestasi Rendah, Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi Dan Modifikasi Tingkahlaku, Kursus Pengurusan Stres dan lain-lain.

 

Piagam Pelanggan

a.
Memastikan perkhidmatan sesi kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor organisasi yang berdaftar dan mempunyai perakuan amalan selaras dengan akta kauselor 1998 (akta 580)
b. Sesi kaunseling adalah 30 minit bagi 1 sesi.
c. Setiap rujukan yang baru adalah diberi respon dalam masa (5) hari bekerja daripada tarikh rujukan.
d. Memastikan laporan sesi kaunseling disediakan dalam tempoh tiga (5) hari bekerja atas permintaan;
e. memastikan laporan ujian psikometrik disediakan dalam tempoh tiga (5) hari selepas diambil atas permintaan klien.

Carta Aliran Untuk Mendapatkan Perkhidmatan Psikologi Kaunseling (rujukan oleh ketua / penyelia)

Klien dirujuk oleh ketua/penyelia melalui surat rujukan

Klien mendaftar di Seksyen Psikologi Kaunseling

Klien membuat temujanji dengan Pegawai

Sesi kaunseling bermula

Carta Aliran Untuk Mendapatkan Perkhidmatan Psikologi Kaunseling ( sukarela / self-referral)

Klien membuat panggilan / datang sendiri

Klien mendaftar di Seksyen Psikologi Kaunseling

Klien membuat temujanji dengan Pegawai

Sesi kaunseling bermula

Direktori

Waktu perkhidmatan
Sila hubungi kami terlebih dahulu bagi mendapatkan temujanji

Isnin- Khamis

8.00 pagi – 1.00 petang
2.00 petang - 4.30petang

Jumaat

8.00 pagi – 11.45 pagi
2.15 petang - 4.30 petang

No telefon

082-473200 samb. 302 /303 / 365 / 358

No faksimili

082-443069

Alamat :  Seksyen Psikologi Kaunseling, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak,  Jalan Diplomatik Off Jalan Bako, 93050 Kuching

Direktori Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan Malaysia Di Sarawak

Hayati bt Hasin Sharbini

Unit Psikologi Kaunseling

082-473 200 Ext 302 (P)

S48

 

Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

082-443 069 (F)

 

 

Jalan Diplomatik Off Jalan Bako

012-882 3574 (H/P)

 

 

93050 Kuching

hayati_hs@moh.gov.my

 

 

SARAWAK

hayatihasin@yahoo.com

 

 

 

 

 

Tan Mem Syn

Unit Psikologi Kaunseling

082-238 891 (P)

S44

 

Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching

082-414 542 (F)

 

 

Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce

016-898 9282

 

 

93150 Kuching

tan_ms@moh.gov.my

 

 

SARAWAK

 

 

 

 

 

 

Chiew Pei Ching

Unit Psikologi Kaunseling

082-612 321 Ext 129 (P)

S44

 

Hospital Sentosa

082-610 495 (F)

 

 

Kota Sentosa

013-880 0511 (H/P)

 

 

93250 Kuching

chiew_p_c@hotmail.com

 

 

SARAWAK

 

 

 

 

 

 

Hamidah Bt Khushi Mohd

Unit Psikologi Kaunseling

084-343 333 Ext 7612/7620 (P)

S44

  Batu 51/2, Jalan Ulu Oya, 084-337 354 (F)  
96000 Sibu, 014-883 3924
Sarawak

hamidahkhushi_82@yahoo.com

  jhamidah_km@moh.gov.my

 

 

 

 

Mohd Syafik Densen B. Abdullah

Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental

082-276 666 Ext 5227 (P)

S44

 

Hospital Umum Sarawak

082-276 617 (F)

 

 

Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce

019-917 4764 (H/P)

 

 

93586 Kuching, Sarawak

afiqdens@gmail.com

 

 

 

 

 

Rachel Chiew Ling Choo

Unit Psikologi Kaunseling

082-473 200 Ext 365 (P)

S44

 

Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

082-443 069 )F)

 

 

Jalan Diplomatik Off Jalan Bako

012-881 8566

 

 

93050 Kuching

lingchoo29@gmail.com

 

 

SARAWAK

rachelchiew@moh.gov.my

 

       

Kamurudin Bt Ahmed Junaidi

Unit Psikologi Kaunseling

082-276 666 Ext 5227(P)

S44

 

Hospital Umum Sarawak

082-276 617 (F)

 

 

Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce

016-8884111 (H/p)

 

 

93856 SARAWAK

ajkamur2001@hotmail.com

 

 

 

 

 

Mohamad Amir B Usop

Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching

082-628990 (P)

S44

 

Lot 221 batu 131/2 KM22

082-628581 (F)

 

 

Jalan Puncak Borneo

013-8129615

 

 

93250 Kuching

amirusop@moh.gov.my

 

 

SARAWAK

amirusop@yahoo.com

 

       

Mohamad Dizahari B. Tarmizi

Unit Psikologi

084-653333 (P)

S41

 

Klinik Pakar

084-658579 (F)

 

 

Hospital Sarikei

014-3905160 (HP)

 

 

Jalan Rentap

dizapopo@gmail.com

 

 

96100 Sarikei

 

 

 

 

 

 

Mas Bt. Jali

Jabatan Psikiatri

085-460 648 Ext 418 (P)

S41

 

Hospital Miri

085-435 958 (F)

 

 

Jalan Cahaya

013-807 8616 (H/P)

 

 

98000 Miri

masjali984147@gmail.com

 

 

SARAWAK

 

 

 

 

 

 

Awat Jawa

Unit Psikologi

086-255899 (P)

S41

 

Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental

086-255866 (Fax)

 

 

Hsopital Bintulu

Mr.dhartdhery894@gmail.com

 

 

Jalan Nyabu 97000 Bintulu, Sarawak

 

 

       

Raveca Ak Ridi

Hospital Limbang

085-521120 (P)

S41

 

Jalan Pandaruan, 98700 Limbang

085-216462 (Fax)

 

 

Sarawak.

raveca2011@gmail.com

 

Prepare to print

qrcode

CARIAN

AGENSI JKNS & KKM

Perkhidmatan Atas Talian

Pautan