-->

1Govuc Webmail

Program

Perkhidmatan

Web Mobile

Web Mobile

Sudut ICT

Login

Id pengguna:

Katalaluan:

Remember meLost Password?

Register now!

Home / Program / Keselamatan dan Kualiti Makanan

Objektif Am

Objektif am Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan ialah memastikan makanan yang dijual kepada rakyat Malaysia selamat dan berkualiti. Aktiviti-aktiviti termasuk (i) pemantuan makanan melalui pensampelan, menghantar sampel bagi analisis makmal, untuk menentukan keselamatan makanan, (ii) pemeriksaan dan penilaian premis makanan, mengarahkan premis dibersihkan, (iii) pendidikan keselamatan makanan melalui pameran, masa-media, edaran risalah (iv) penguatkusaan Akta Makanan 1983 serta Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan Kebersihan Makanan 2009. 

 
Objektif

Bertujuan untuk melindungi orang ramai dari bahaya-bahaya kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan.

 
Visi

Memastikan keselamatan makanan dan mempertingkatkan integriti negara dalam keselamatan dan kualiti makanan melalui tanggungjawab dan akautabiliti bersama berasaskan sistem pengurusan pengusaha, pengguna, agensi kerajaan yang berkesan ke arah Wasasan 2020.

 

SENARAI MAKMAL KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN DI SARAWAK

1. Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan Sarawak
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Jalan Tun Abang Haji Openg,
93590 Kuching.
   
2.Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan, Miri.
No. 523, Blok 17,
Jalan Pujut Pandang Kerbau,

98000 Miri.

   
Prepare to print

qrcode

CARIAN

AGENSI JKNS & KKM

Perkhidmatan Atas Talian

Pautan