-->

1Govuc Webmail

Program

Perkhidmatan

Web Mobile

Web Mobile

Sudut ICT

Login

Id pengguna:

Katalaluan:

Remember meLost Password?

Register now!

Home / Program / Kesihatan Awam / Pembangunan Kesihatan Keluarga
 

Program Pembangunan Kesihatan Keluarga mempunyai tiga komponen utama iaitu Penjagaan Kesihatan Primer, Kesihatan Ibu dan Anak dan Tele Kesihatan. Perkhidmatan ini disalur melalui Klinik klinik Kesihatan, klinik Ibu dan Anak dan Perkhidmatan kesihatan bergerak (Darat, Sungai dan Udara). Jumlah kedatangan pesakit yang mendapat perkhidmatan kesihatan di fasiliti fasiliti  ini adalah melebihi 3 juta orang setahun.

 
PENJAGAAN KESIHATAN PRIMER (PRIMARY HEALYTH CARE)
   
PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN MATERNAL DAN PERINATAL
   
PROGRAM KESIHATAN WANITA
   
PROGRAM PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH
   
PROGRAM IMMUNISASI HPV KEBANGSAAN
   
PERKHIDMATAN KESIHATAN REMAJA
 
PERKHIDMATAN KESIHATAN UNTUK WARGA EMAS
Prepare to print

qrcode

CARIAN

AGENSI JKNS & KKM

Perkhidmatan Atas Talian

Pautan