-->

1Govuc Webmail

Program

Perkhidmatan

Web Mobile

Web Mobile

Sudut ICT

Login

Id pengguna:

Katalaluan:

Remember meLost Password?

Register now!

Home / Program / Kesihatan Awam / Pembangunan Kesihatan Keluarga / Program Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

Perkhidmatan kesihatan sekolah  adalah satu perkhidmatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada murid-murid yang berada di sekolah bagi memastikan penjagaan kesihatan yang optima. Keutamaan diberi kepada murid-murid sekolah bantuan kerajaan di seluruh Malaysia. Perkhidmatan kesihatan telah dimulakan di Negara ini pada tahun 1967 dan mulai tahun 1975, pasukan- pasukan kesihatan sekolah ditubuhkan bagi membolehkan lawatan di buat ke sekolah-sekolah rendah dan menengah di Malaysia.

 

LIPUTAN PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH 2011

Tahun

Bil. sekolah

Bil dilawati

% dilawati

       

Sekolah Rendah

*1265

1265

100%

Sekolah Menengah

*181

181

100%

JUMLAH

1446

1446

100%

Data dari Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

 

LIPUTAN MURID 2011

Tahun

Enrolmen

Bil diperiksa

% diperiksa

* Pra sekolah

4,826

4,383

90%

Tahun 1

40,934

40,009

97%

Tahun 6

42,991

42,484

98%

Ting 3

39,166

38,696

98%

Ting 5

695

671

96%

Sumber KSK201A

 
LIPUTAN IMMUNISASI

Jenis Imunisasi(%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

DT
(Booster Thn. 1)

94.6

92.9

94.3

94.7

94.8

93.7

95.6

96.0

86.7

98

95.7

97.6

Polio
(Booster Thn.1)

94.6

92.9

94.3

94.7

94.8

93.7

95.6

96.0

94.5

98

95.7

97.6

Tetanus
(Ting.3)

97.2

90.6

98.7

87.4

95.0

91.2

95.6

96.0

81.6

94

95.5

98.8

Rubella

88.9

97.2

73.5

35.3

77.9

RUBELLA DIBERHENTI 2005

MMR

 

MMR DIPERKENALKAN 2002

93.0

98

95.7

97.6

Sumber KSK202A

Prepare to print

qrcode

CARIAN

AGENSI JKNS & KKM

Perkhidmatan Atas Talian

Pautan