Home / Visi dan Misi


Visi

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik

Misi

Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama - sama:

i. untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:

  •  
mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

ii.  untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:

mengutamakan pelanggan       
saksama tidak membebankan
cekapwajar mengikut teknologi
 boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 inovatif

iii. dengan menekankan:

sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan    
sifat menghormati maruah insan
penglibatan masyarakat

Portal Rasmi : Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

http://jknsarawak.moh.gov.my/bm/modules/mastop_publish/?tac=30