hubungimaklumbalas faq sitemap
/Arkib

Sebutharga Kerja Membina Dan Menyiapkan Ruang Tambahan Satu (1) Tingkat Serta Membekal Dan Memasang Satu (1) Set Lengkap “Dental Chair” Untuk Klinik Pergigian Jepak Di Klinik Kesihatan Jepak, Bahagian Bintulu, Negeri Sarawak.

TAJUK : Sebutharga Kerja Membina Dan Menyiapkan Ruang Tambahan Satu (1) Tingkat Serta Membekal Dan Memasang Satu (1) Set Lengkap “Dental Chair” Untuk Klinik Pergigian Jepak Di Klinik Kesihatan Jepak, Bahagian Bintulu, Negeri Sarawak.

Rujukan : JKNSWK/27(K)/2019

TARIKH IKLAN : 27 JUN 2019

TARIKH TAKLIMAT : 1 JULAI 2019 JAM : 10AM DI BILIK MURUT, JKNS.

TARIKH TUTUP : […]

Borneo Health Run 2019

TENDER BAGI PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN KENDERAAN PELBAGAI JENIS (4WD, MPV, SUV DAN VAN PENUMPANG) UNTUK KEGUNAAN DI JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Penggantian Sistem Gas Perubatan Vakum Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Hospital Sibu.

SEBUT HARGA PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALAT TULIS DI JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN 2019.

Sebut Harga Membaiki Bumbung Bangunan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.

Sarawak Pharmacy Conference

Sarawak Pharmacy Conference anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi, JKN Sarawak dan Sarawak Pharmaceutical Society pada 3-5 Mei 2019 di UCSI Hotel

TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RASION MAKANAN DAN MINUMAN KE HOSPITAL MIRI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Sebut Harga Kerja Menaiktaraf Elektrik Makmal Keselamatan Dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.

Iklan Pra Kelayakan Kontraktor untuk Naiktaraf Jabatan Pengimejan & Diagnostik Di Hospital Kapit, Sarawak