1604, 2019

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Penggantian Sistem Gas Perubatan Vakum Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Hospital Sibu.

April 16th, 2019|Comments Off on Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Penggantian Sistem Gas Perubatan Vakum Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Hospital Sibu.

204, 2019

SEBUT HARGA PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALAT TULIS DI JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN 2019.

April 2nd, 2019|Comments Off on SEBUT HARGA PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALAT TULIS DI JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN 2019.

2803, 2019

Sebut Harga Membaiki Bumbung Bangunan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.

March 28th, 2019|Comments Off on Sebut Harga Membaiki Bumbung Bangunan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.

2803, 2019

TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RASION MAKANAN DAN MINUMAN KE HOSPITAL MIRI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

March 28th, 2019|Comments Off on TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RASION MAKANAN DAN MINUMAN KE HOSPITAL MIRI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

803, 2019

Sebut Harga Kerja Menaiktaraf Elektrik Makmal Keselamatan Dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.

March 8th, 2019|Comments Off on Sebut Harga Kerja Menaiktaraf Elektrik Makmal Keselamatan Dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.

603, 2019

Iklan Pra Kelayakan Kontraktor untuk Naiktaraf Jabatan Pengimejan & Diagnostik Di Hospital Kapit, Sarawak

March 6th, 2019|Comments Off on Iklan Pra Kelayakan Kontraktor untuk Naiktaraf Jabatan Pengimejan & Diagnostik Di Hospital Kapit, Sarawak