Akaun

Diselaraskan oleh Pembantu Tadbir Kanan N22 dan dibantu oleh beberapa Pembantu Tadbir W17. Unit ini menyokong Unit Kewangan dalam menangani laporan berkala, memproses bayaran gaji, pembayaran perkhidmatan kontrak, tuntutan, tiket (waran) dan bil.

Print Friendly, PDF & Email