Hasil

Terdiri daripada Pembantu Tadbir Kanan (Kewangan) W22 dan beberapa Pembantu Tadbir N17, unit ini memastikan hasil yang dikutip menepati perintah pembayaran dalam Arahan Perbendaharaan dan Akta Yuran 1951. Unit ini mengendalikan semua transaksi bil hospital dan bayaran laporan perubatan.

Print Friendly, PDF & Email