Kejuruteraan

Jabatan Kejuruteraan adalah jabatan yang bertanggungjawab untuk keperluan kejuruteraan am di Hospital Bintulu. Tanggungjawab utama Jabatan Kejuruteraan adalah untuk memastikan operasi kemudahan bagi hospital berada dalam keadaan baik. Ini melibatkan sokongan kejuruteraan mekanikal, elektrikal dan awam, termasuk pengurusan sistem pengudaraan dan penghawa dingin, perlindungan kebakaran, kebersihan dan sistem kumbahan, penyelenggaraan bangunan, jalan raya dan landskap, dan kawalan haiwan perosak.

Tanggungjawab Jabatan Kejuruteraan juga mengekalkan persekitaran bersih dan teratur untuk hospital. Ini dilakukan dengan memantau Kontraktor Pembersih melakukan pembersihan semua kawasan hospital termasuk lantai, tingkap, pejabat, kawasan rawatan, bilik peperiksaan, dan lobi. Selain daripada itu, mereka juga memastikan pengumpulan sisa harian di kemudahan hospital, termasuk sisa klinikal berbahaya dilakukan oleh kontraktor yang dilantik.

Print Friendly, PDF & Email