Kerja Sosial Perubatan

1. Pengenalan

Perkhidmatan kerja sosial perubatan adalah perkhidmatan yang menguruskan fungsi psikososial individu, keluarga dan komuniti bagi membantu pesakit mencapai tahap kesihatan yang lebih baik. Praktis kerja sosial perubatan berasaskan kepada pengetahuan dalam bidang kerja sosial yang merangkumi aspek psikologi, antropologi dan sosiologi, perundangan sosial dan aspek kesihatan. Praktis kerja sosial perubatan merupakan aplikasi kerja sosial untuk menangani ketidakfungsian fizikal, sosial dan psikologi melalui kaedah kerja kes, kerja kumpulan dan kerja komuniti. Perkhidmatan diberikan dalam bentuk bantuan praktik dan terapi sokongan.

Secara amnya, Perkhidmatan  Kerja Sosial Perubatan menangani pelbagai isu biopsikososial yang melibatkan pendekatan multi-disiplin dalam mencapai objektif total patient care. Perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah yang memberi bantuan psikososial kepada pesakit semasa proses rawatan, pemulihan dan pencegahan. Perkhidmatan ini membantu memulihkan kefungsian sosial agar pesakit menjadi lebih produktif, berdikari dan kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka.

2. Latar Belakang Jabatan

Jabatan Kerja Sosial Perubatan (JKSP) Hospital Bintulu mula beroperasi pada 01 Oktober 2006 dengan hanya seorang Pegawai Kerja Sosial Perubatan. Sejak tahun 2016, JKSP mempunyai  orang Pegawai Kerja Sosial Perubatan Gred S41.

Dari masa ke semasa peranan dan sumbangan perkhidmatan kerja sosial perubatan semakin mencabar dengan jumlah kes yang semakin meningkat dari tahun ke tahun selari dengan pertambahan masalah-masalah sosial yang yang dibawa oleh pembangunan dan keadaan ini memerlukan pendekatan merawat penyakit sosial yang serius dengan mengambilkira berbagai aspek emosi, sosio-ekonomi, rangkaian perhubungan dan sokongan keluarga serta komuniti.  Selaras dengan perkembangan kerjaya, nama jabatan ini telah ditukar dari Unit Kebajikan Perubatan kepada Jabatan Kerja Sosial Perubatan pada tahun 2002.

3. Fungsi Utama Jabatan

Tugas utama JKSP adalah untuk memberi bantuan psikososial kepada pesakit dan/atau waris yang memerlukan bantuan sama ada bantuan praktik (material) atau terapi sokongan (psikologi/emosi). Bantuan psikososial ini  diberikan bagi memastikan pesakit mendapat rawatan secara menyeluruh untuk mencapai kesihatan yang lebih baik dan pesakit dalam kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka. Bantuan-bantuan diberikan dengan kerjasama pelbagai disiplin profesion perubatan, agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta sumber komuniti setempat.

4. Visi Jabatan

Memastikan keperluan psikososial pesakit, keluarga dan komuniti dipenuhi bagi mencapai kesihatan yang lebih baik.

5. Misi Jabatan

Memberi khidmat psikososial melalui bantuan praktik dan terapi sokongan.

6. Objektif Jabatan

a) Memberi perkhidmatan psikososial kepada pesakit semasa proses pencegahan, rawatan dan pemulihan.

b) Membantu memulihkan kefungsian sosial agar pesakit menjadi produktif, berdikari dan dapat kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka.

c) Meningkatkan keyakinan diri ke arah memperkasakan pesakit melalui khidmat terapi sokongan.

7. Skop Perkhidmatan

Fungsi Perkhidmatan yang Disediakan

Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan disediakan untuk pesakit dalam dan pesakit luar di hospital. Perkhidmatan ini merangkumi:

Pengurusan Bantuan Praktik:

a) Bantuan kewangan (peralatan/ubatan/rawatan/am)

b) Penempatan institusi

c) Mengesan waris

Pengurusan Bantuan Terapi Sokongan:

a) Khidmat Perundingan

b) Sokongan emosi

c) Intervensi krisis

Bantuan praktik dan terapi sokongan diberikan kepada kes-kes berikut:

a) Penderaan dan pengabaian kanak-kanak

b) Ibu tanpa nikah

c) Keganasan rumahtangga

d) Jenayah seksual

e) Pesakit kronik

f) Orang Kurang Upaya

g) HIV Positif/AIDS

8. Lokasi

Bilik No.31 di Lobi Utama berhampiran Unit Hasil dan Unit Rekod Perubatan.

9. Jadual Perkhidmatan

WordPress Responsive Table
Print Friendly, PDF & Email