Kewangan

Diselaraskan oleh Penolong Akauntan W27. Unit ini bertanggungjawab dalam mengurus, mengendali dan menyelaras sumber-sumber bajet diperuntukkan bagi hospital. Objektif utama unit ini adalah untuk memastikan semua prosedur kewangan dan pengurusan bajet ikut pesanan yang dinyatakan di dalam Arahan Perbendaharaan.

Print Friendly, PDF & Email