Berikut adalah kadar bayaran bagi pesakit yang mendapatkan rawatan di Hospital Miri.

KADAR BAYARAN DEPOSIT HOSPITAL
(Jadual III)

JENIS RAWATAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
KELAS 1 (RM) KELAS 2 (RM) KELAS 3 (RM) KELAS 1 (RM) KELAS 2 (RM) KELAS 3 (RM)
PERUBATAN 1,050.00 350.00 20.00 7,000.00 3,000.00 1,400.00
PEMBEDAHAN 1,650.00 400.00 30.00 11,000.00 5,000.00 2,800.00
OBSTETRIK & GINEKOLOGI 800.00 350.00 15.00 7,000.00 5,000.00 2,800.00
PESARA KERAJAAN 50.00 15.00  –  –  –  –
* Pesara – Sila kemukakan satu salinan kad pesara bagi tujuan masuk wad
Semua Pesakit Di Atas Dikehendaki Membayar Deposit Apabila Dimasukkan Ke Wad Kecuali Pesakit;
a) Swasta Yang Majikannya Mempunyai Jaminan Bank Dengan Kementerian Kesihatan
b) Kakitangan Kerajaan Yang Mengemukakan Surat Jaminan (GL)
c) Berdaftar Dengan Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)
d) Penerima Bantuan Daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat
e) Pelajar Sekolah Kerajaan / Institut Pengajian Tinggi Awam
* Pesakit hanya dibenarkan masuk ke wad Kelas 1 dan Kelas 2 dengan mengemukakan surat jaminan yang sah atau deposit yang mencukupi
* Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Akta Fi 1951
** Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Perintah Fi (Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014

KADAR BAYARAN WAD DAN RAWATAN BAGI PESAKIT AWAM/SWASTA/BUKAN WARGANEGARA
(Jadual IV)

KELAS WAD BAYARAN WAD SEHARI BAYARAN RAWATAN SEHARI
AWAM & SWASTA (RM) BUKAN WARGANEGARA (RM) PESARA KERAJAAN (RM) AWAM & SWASTA (RM) BUKAN WARGANEGARA (RM) PESARA KERAJAAN (RM)
KELAS 1 120.00 320.00 ** *** **
KELAS 2 40.00 180.00 ** *** **
KELAS 3 3.00 160.00 ** *** **
** Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Akta Fi 1951
*** Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Perintah Fi (Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014

KADAR PESAKIT LUAR
(Jadual V)

JENIS PESAKIT / LAWATAN / RUJUKAN AWAM (RM)
Jabatan Pesakit Luar (Kecemasan) 1.00 (setiap lawatan)
Jabatan Pesakit Luar – Rujukan dari Peg. Perubatan Kerajaan (Poliklinik, Hospital, Klinik Desa & Pusat Kesihatan) Percuma (lawatan pertama)
5.00 (setiap lawatan susulan)
Jabatan Pesakit Luar (Rujukan dari Klinik / Hospital Swasta) 30.00 (lawatan pertama)
5.00 (setiap lawatan susulan)
Lawatan susulan (follow-up) setelah keluar wad 5.00 (setiap lawatan)
**Anggota kerajaan dan pesara dikecualikan dengan syarat mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah

FI PESAKIT LUAR

BIL PROSEDUR WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
Hospital:
1 Pesakit Luar RM1.00 RM40.00
2 Pesakit Luar Pakar RM5.00 RM120.00
3 Jabatan Kecemasan RM1.00 RM100.00
Klinik Kesihatan:
4 Pesakit Luar Am RM1.00 RM40.00
5 Pesakit Luar Pakar RM1.00 RM120.00
6 Klinik Desa RM1.00 RM40.00
Lain-Lain:
7 Perkhidmatan Kesihatan Kanak-Kanak RM1.00 ** RM40.00
8 Rawatan Obstetrik & Ginekologi RM5.00 RM40.00
9 Perkhidmatan Postnatum RM40.00
10 Calitan Pap RM1.00 RM45.00
11 Perkhidmatan Bersalin (termasuk di Pusat Bersalin) RM200.00
12 Perkhidmatan Perubatan di Luar Hospital RM150.00 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh kerajaan RM300.00 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh kerajaan
** 1 (satu) tahun ke atas