Tuan/Puan, berikut merupakan saringan minda sihat yang menggunakan skala yang mengukur kemurungan (depression), keresahan (anxiety), dan tekanan (stress). Semua maklumat yang anda berikan melalui saringan ini adalah sulit dan tidak akan didedahkan secara umum melainkan dikehendaki oleh undang-undang. Segala rekod data yang anda berikan hanya boleh diakses oleh ahli-ahli Counselling and Psychological Support Squad (CAPSS) Hospital Miri untuk tujuan memantau tahap kesihatan mental anda serta untuk mengenal pasti keperluan intervensi seperti sesi kaunseling. Tiada paksaan untuk anda menghadiri sesi kaunseling dan anda mempunyai hak untuk menolak jika diberikan tawaran menghadiri sesi selepas menjawab saringan ini.

SARINGAN MINDA SIHAT (DASS) - STAF

🏥Hospital Miri


🔹Sila baca setiap kenyataan di bawah dan pilih jawapan menggambarkan keadaan anda SEMINGGU yang lepas.
🔹Tidak ada jawapan betul atau salah.
🔹JANGAN guna terlalu banyak masa untuk mana-mana kenyataan.
🔹Pilih jawapan samada Tidak pernah / Jarang / Kerap / Sangat Kerap.

Keputusan

Kemurungan /Depression

0

Keresahan /Anxiety

0

Tekanan /Stress

0

Sila tekan butang HANTAR di bawah untuk evaluasi pihak CAPSS

 

Stress

(Stres)

 

Normal (normal)

0-14

 

Mild (ringan)

15-18

 

Moderate (sederhana)

19-25

 

Severe (teruk)

26-33

 

Extremely severe

(sangat teruk)

34+

 

 

Anxiety

(Keresahan)

Normal (normal)

0-7

Mild (ringan)

8-9

Moderate (sederhana)

10-14

Severe (teruk)

15-19

Extremely severe

(sangat teruk)

20+

 

Depression (Kemurungan)

Normal (normal)

0-9

Mild (ringan)

10-13

Moderate (sederhana)

14-20

Severe (teruk)

21-27

Extremely severe

(sangat teruk)

28+