Kecemasan & Trauma

Pengenalan

Jabatan Kecemasan dan Trauma (A & E) menyediakan perkhidmatan perawatan kecemasan jenis trauma atau bukan trauma kepada pesakit yang beroperasi selama 24 jam. Jabatan ini adalah juga sebagai pusat khidmat sepadu (one stop crisis centre) memberikan rawatan kecemasan dan penstabilan kepada pesakit-pesakit yang diterima atau dirujuk dari kawasan wilayah tengah Sarawak.

Perkhidmatan

  • Perkhidmatan Triage (Zon Merah, Zon Kuning dan Zon Hijau)
  • Memberi rawatan kecemasan
  • Rawatan Pra-Hospital
  • Pengurusan Disaster (Disaster Management)
  • Pusat Koordinasi Panggilan Perubatan Kecemasan (MECC)
  • Pusat Khidmat Sepadu (One –Stop Crisis Centre-OSCC)
  • Perkhidmatan Pentadbiran

Panggilan Kecemasan

084 – 330 836