Nama Jabatan :  Jabatan Perubatan Kesihatan Awam
Lokasi :  Tingkat 1, Bangunan  JKNS (Lama)
Jalan Hospital, 93586 Hospital Umum Sarawak
Ketua Jabatan :  Dr. Dayangku Siti Rafidah bt Pengiran Hashim,
Pegawai Perubatan Pakar (Kesihatan Awam)

Pengenalan

Pada 2006, Unit Kesihatan Awam (UKA) telah dibentuk berdasarkan Surat Pekeliling Bil 1/2008 iaitu Skop Kerja, Fungsi dan Tanggungjawab Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 di Hospital-hospital Kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sejak ditubuhkan, sebanyak 4 jawatan telah diluluskan untuk Unit ini di HUS iaitu Pegawai Kesihatan Persekitaran U41 (1) , Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan U32 (1 orang) dan U29 (2 orang). Kini, UKA dianggotai tiga (3) pegawai perubatan dan tiga (3) penolong pegawai kesihatan persekitaran. Unit ini bertanggungjawab melakukan 6 tugas utama di bawah kesihatan awam.

Pada 2016, Surat Arahan Bagi Mewujudkan Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP) Di Semua Hospital Dan Institusi Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, No Rujukan: KKM.600-37/1/3, Bertarikh 11 Julai 2016 dikeluarkan. Unit ini bertugas seperti yang digariskan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

Pada 2016, UKA, UKKP dan Klinik Sejahtera telah digabungkan menjadi Unit Epid Klinikal dan Keselamatan Hospital dan kemudiannya dijenama semula sebagai Jabatan Perubatan Kesihatan Awam (JPKA). Secara amnya, Jabatan ini berfungsi untuk memantau dan mengkoordinasi aktiviti kesihatan awam utama di dalam kawasan hospital.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [59.18 KB]

A. UNIT KESIHATAN AWAM (UKA)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [36.55 KB]

MISI UKA

Untuk mewujudkan suasana persekitaran hospital yang kondusif, dan selamat serta mengurangkan ancaman risiko bahaya khasnya jangkitan penyakit berjangkit.

VISI UKA

Komited dalam memastikan keadaan persekitaran di kawasan hospital adalah bersih dan selamat kepada semua pekerja kesihatan, pesakit dan pelawat dengan memenuhi peraturan dan etika yang ditetapkan.

Objektif

1.  Merancang dan melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit seperti :-

 • Notifikasi dan Survelan Penyakit berjangkit
 • Sekretariat Jawatankuasa Kawalan Infeksi TB
 • Sekretariat Jawatankuasa Siasatan Mortaliti Penyakit Berjangkit (Denggi, TB dan Lain-lain)
 • Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Penyakit Tuberkulosis khasnya di kalangan pekerja                kesihatan
 • Sekretariat Program Fasiliti Kesihatan Bebas Aedes/Denggi HUS

2. Merancang , menyelaras dan menilai aktiviti-aktiviti penguatkuasaan berkaitan kesihatan awam di            hospital :-

 • Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
 • Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
 • Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004
 • Akta, Ordinan dan lain-lain undang-undang berkaitan dengannya

3.  Sekretariat Jawatankuasa Bencana Peringkat Hospital

 • Sekretariat tetap di Bilik Operasi Bencana Pengarah
 • Mengkoordinasi Pelan Kesiapsiagaan Pengurusan Bencana

4.  Merancang, mengatur dan menyelaras aktiviti-aktiviti bagi Keselamatan dan Kualiti Makanan di                 kawasan jualan, sajian dan penyediaan makanan di hospital

5.  Merancang, melaksana dan memantau program kesihatan persekitaran  di hospital seperti kawasan         berpotensi pembiakan nyamuk dan pest, rating tandas, mutu perawatan air kumbahan dan air terawat

 

A. UNIT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (UKKP)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [45.03 KB]

UKKP dianggotai oleh pegawai perubatan dan paramedik yang terlatih dalam kesihatan pekerjaan seperti Doktor kesihatan Pekerjaan (OHD) dan Jururawat Kesihatan Pekerjaan (OHN). Selain dari membuat mengkoordinasi latihan, notifikasi dan siasatan lapangan, unit ini juga bertanggungjawab mengurus Klinik Kesiahatan Pekerjaan dan Klinik Sejahtera, klinik untuk anggota dan keluarga terdekat HUS.

Visi

Menjadi organisasi keselamatan & kesihatan pekerjaan yang unggul & cemerlang

Misi

Melaksanakan perkhidmatan keselamatan & kesihatan yang menyeluruh untuk mencegah insiden kemalangan, penyakit pekerjaan dan hilang upaya dalam kalangan anggota kesihatan hospital.

Fungsi

1. Merancang,melaksana dan memantau program kesihatan dan keselamatan pekerjaan di                  hospital

 • Setiausaha  Jawatankuasa   Kesihatan  dan Keselamatan Pekerjaan  (JKKP)     hospital
 • Menjalankan audit berkala dan membuat penilaian  risiko kesihatan  pekerjaan di tempat  kerja hospital
 • Menyediakan      laporan     berkaitan     penyakit     kesihatan pekerjaan  dan kemalangan  di tempat  kerja
 • Menjalankan   latihan  kepada  anggota   hospital   berkaitan kesihatan  dan keselamatan  pekerjaan
 • Sebagai  ahli Jawatankuasa  Pelan Tindakan  Kecemasan (Emergency  Response  Plan) (ERP)  di hospital
 • Memantau kejadian kekerasan ke atas anggota kesihatan
 • Medical surveillance untuk pekerja berisiko radiasi, pengendali ubat chemo dll

2.  Melaksanakan Polisi dan Aktiviti dalam Program Kesihatan Primer

 • Promosi dan Pendidikan Kesihatan
 • Saringan Kesihatan Warga KKM
 • Perkhidmatan Pemeriksaan Kendiri – Status berat badan (BMI), tekanan darah (BP), merokok, ketagihan alkohol
 • Perkhidmatan Pesakit Luar meliputi Pemeriksaan Kesihatan/ Perawatan Perubatan/ Konsultasi/ Kaunseling oleh Pegawai Perubatan dan anggota Paramedik
 • Perkhidmatan pesakit luar di Klinik Sejahtera

3.  Melaksanakan Aktiviti Khas Program Warga Kesihatan

 • Pengesanan awal penyakit seperti saringan penyakit tidak berjangkit di kalangan anggota baru ditempatkan dan pra persaraan
 • Menyediakan aktiviti saringan dan imunisasi Hep B
 • Membuat rawatan susulan pesakit dan saringan pesakit TB kalangan anggota
 • Menjadi AJK utama aktiviti KOSPEN Plus bagi HUS

Aktiviti-aktiviti sepanjang 2019

BULETIN E-PID

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [82.77 KB]

PROGRAM IMMUNISASI ANGGOTA

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [48.09 KB]

KURSUS ERGONOMIK

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [46.88 KB]

TABLE TOP SIMULATION

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [160.49 KB]