Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2021 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  164 168 221 166 719
Peminjaman Peralatan ICT 23 46 49 26 144
Pengurusan Email 115 161 118 42 436
JUMLAH KESELURUHAN 1299

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 57 48 56 30 191
Aplikasi 79 93 110 76 358
Rangkaian 28 27 55 60 170
JUMLAH KESELURUHAN 164 168 221 166 719

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 10 17 19 12 58
LCD Projektor 9 19 24 14 66
Alat VC 0 3 1 0 4
Lain-lain 4 7 5 0 16
JUMLAH KESELURUHAN 23 46 49 26 144

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 104 148 107 38 397
Kemaskini Maklumat 5 7 5 0 17
Reset Katalaluan 6 6 6 4 22
JUMLAH KESELURUHAN 115 161 118 42 436
Translate »