Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2023 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  164 168 221 166 169 163 157 205 180 195 1788
Peminjaman Peralatan ICT 23 46 49 26 55 34 52 30 47 44 406
Pengurusan Email 115 161 118 42 115 83 235 361 104 167 1501
JUMLAH KESELURUHAN 3695

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 57 48 56 30 29 46 46 40 53 49 454
Aplikasi 79 93 110 76 81 57 68 95 76 108 843
Rangkaian 28 27 55 60 59 60 43 70 51 38 491
JUMLAH KESELURUHAN 164 168 221 166 169 163 157 205 180 195 1788

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 10 17 19 12 15 8 23 9 17 13 143
LCD Projektor 9 19 24 14 22 18 18 15 20 17 176
Alat VC 0 3 1 0 3 1 1 1 1 4 15
Lain-lain 4 7 5 0 15 7 10 5 9 10 72
JUMLAH KESELURUHAN 23 46 49 26 55 34 52 30 47 11 406

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 104 148 107 38 91 56 128 271 64 100 1107
Kemaskini Maklumat 5 7 5 0 17 15 106 82 33 7 277
Reset Katalaluan 6 6 6 4 7 12 1 18 7 60 127
JUMLAH KESELURUHAN 115 161 118 42 115 83 235 371 104 167 1511

 

Translate »