Ketua Penyelia Jururawat U42


Matron Lau Sie Ngo
lsn@moh.gov.my

Visi

Jururawat-jururawat Sarawak adalah menjadi peneraju dalam menyediakan kualiti penjagaan kejururawatan yang tertinggi di negara ini.

Misi

Jururawat Sarawak komited dalam menyediakan perkhidmatan kejururawatan yang berkualiti dengan menjadi:
1. Prihatin dan penyayang.
2. Kompeten, cekap dan berkesan.
3. Pengamal yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai.

Objektif

 • Untuk menyediakan penjagaan kejururawatan yang penyayang dan menyeluruh untuk memenuhi keperluan pelanggan.
 • Untuk menggalakkan semangat berpasukan dan kerjasama antara disiplin melalui komunikasi yang berkesan.
 • Untuk meningkatkan standard kejururawatan profesional melalui meneruskan Pendidikan Kejururawatan.
 • Untuk menyediakan amalan berasaskan bukti melalui penyelidikan kejururawatan.
 • Menggalakkan penyertaan masyarakat melalui kerjasama dan pemberdayaan.

Falsafah Kejururawatan

 • Penjagaan kejururawatan yang berkualiti selaras dengan pelanggan yang mempunyai hak untuk menerima pengetahuan profesional semasa dan memperuntukkan dengan teknologi terbaru.
 • Pelanggan kami perlu diberi penjagaan holistik yang memberi tumpuan kepada individu, keluarga dan masyarakat tanpa mengira bangsa, kaum, kepercayaan dan status.
 • Penyayang adalah intipati kejururawatan.
 • Perhatian yang diberikan kepada pelanggan perlu mematuhi standard kejururawatan seperti yang dianjurkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia.
 • Jururawat bertanggungjawab bagi amalan kejururawatan profesional.
 • Bekerja secara kolaboratif dengan profesional penjagaan kesihatan yang lain untuk meningkatkan penyampaian penjagaan kejururawatan.
 • Jururawat adalah pembela pelanggan melalui komunikasi yang berkesan.
 • Jururawat mempunyai hak untuk bekerja dalam persekitaran yang selamat dan kondusif.
 • Meneruskan pendidikan adalah penting untuk kemajuan profesion kejururawatan.
 • Jururawat adalah menjadi mentor kepada pelatih dan untuk mengambil bahagian dalam pengajaran bagi mengemaskini pengetahuan dan kemahiran.