MISI 

Hospital Umum Sarawak menjadi antara institusi perubatan yang cemerlang, dengan menyediakan perkhidmatan rawatan perubatan yang profesional, efisien, berkualiti dan memenuhi ekspektasi pelanggan.

 

VISI

Hospital Umum Sarawak beriltizam untuk menyediakan penjagaan kesihatan profesional terbaik kepada semua pesakit, dengan standard dan etika profesional yang tertinggi. Menyediakan perkhidmatan perubatan kuratif, diagnostik dan pemulihan yang berkualiti tinggi, selamat, efisyen, efektif dengan mengutamakan pelanggan.