Perkara

Tarikh

Tarikh Penghantaran Borang Penyertaan dan Penghantaran Abstrak

Bermula 1 Ogos 2023

Tarikh Tutup Untuk Penghantaran Borang Penyertaan dan Abstrak Projek 

15 September 2023

Tarikh Tutup Untuk Penghantaran Final Report

20 Oktober 2023

Tarikh akhir penghantaran video utk pembentangan

6 November 2023