Perkara

Tarikh

Tarikh Penghantaran Borang Penyertaan dan Penghantaran Abstrak

bermula pada 13 Jun 2022

Tarikh Tutup Untuk Penghantaran Borang Penyertaan dan Abstrak Projek 

15 Julai 2022

Tarikh Tutup Untuk Penghantaran Final Report

30 Ogos 2022