PERANAN CIO KKM

(a) Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian /Negeri /Agensi dan ISP Sektor Awam;

 (b) Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global;

 (c) Menyelaras Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian perkhidmatan Sektor Awam; dan

 (d) Melaksana dan Menyelaras Inovasi Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.

Kemaskini pada 2018-10-10 16:02:15 daripada Administrator