Pusat Jantung Sarawak

Pusat Jantung Sarawak
3rd Roundabout,
Kuching – Samarahan Expressway,
94300 Kota Samarahan, Sarawak.
+6082-668 111
+6082-668 001