Klinik Desa Medong

Klinik Desa Medong
Jururawat Masyarakat, KD Medong Dalat
Dalat
96300 Dalat
Sarawak