Klinik Kesihatan Ibu Dan Anak Jalan Sebisak

Klinik Kesihatan Ibu Dan Anak Jalan Sebisak
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Samarahan, Kota Samarahan
Samarahan
94300 Kota Samarahan
Sarawak
082-379702