Klinik Kesihatan Kerajaan

D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Kuching, Jalan Tuan Ahmad Zaidi Adruce, Kuching
Kuching
93150 Kuching
Sarawak
Pejabat Kesihatan Bahagian, Bahagian Mukah
Mukah
96300 Mukah
Sarawak
084-805733
Peg. Yg Menguasa Klinik Kesihatan Kedup, d/a Hospital Serian
Serian
94700 Serian Sarawak
Bau
94000 Bau
Sarawak
Jururawat Masyarakat, KD Medong Dalat
Dalat
96300 Dalat
Sarawak
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Kuching, Jalan Tuan Ahmad Zaidi Adruce, Kuching
Kuching
93150 Kuching
Sarawak
084-444840
D/A Peg. Kesihatan Daerah. Daerah Baram, Jalan Hospital
Baram
98050
Sarawak
94000 Bau
Sarawak
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Sarikei, Wisma Persekutuan, Sarikei
Sarikei
96100 Sarikei
Sarawak
084-4804011
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Sarikei, Wisma Persekutuan, Sarikei
Sarikei
96100 Sarikei
Sarawak
084-650010