Klinik Kesihatan Kerajaan

D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Sibu, Wisma Persekutuan Persiaran Brooke, Sibu
Selangau
96000 Sibu
Sarawak
084-395400
Pen. Peg. Perubatan y/m, KK Asajaya, Asajaya
Asajaya
94600 Asajaya
Sarawak
082-828124
D/A Peg. Kesihatan Daerah, Daerah Lawas, Jalan Hospital, Lawas
Lawas
98850 Lawas
Sarawak
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Kuching, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce, Kuching
Kuching
93150 Kuching
Sarawak
082-475967 / 082-431391
Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Sarikei, Wisma Persekutuan, Sarikei
Sarikei
96100 Sarikei
Sarawak
084-651077
Klinik Kesihatan Balai Ringin
Pen. Peg. Perubatan y/m, KK Balai Ringin, Serian
Serian
94700 Serian
Sarawak
082-877329
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Mukah, Mukah
Mukah
96400 Mukah
Sarawak
084-484146
Peg. Perubatan y/m, KK Bandar Miri, Miri
Miri
98800 Miri
Sarawak
085-412322
D/A Peg. Kesihatan Daerah, Daerah Baram, Jalan Hospital, Baram
Marudi
98050 Baram
Sarawak
085-791047
Klinik Kesihatan Batang Ai
D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Sri Aman Jalan Hospital, Sri Aman
Lubuk Antu
95007 Lubuk Antu
Sarawak
083-322072