Nama Jawatan Tel Samb. Emel (@moh.gov.my)
STEPHEN AK MOSES KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN AMALAN & PERKEMBANGAN FARMASI)
473223 223 stephen.moses
BENODICT APOK AK TALIN KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PENGUATKUASA FARMASI)
473201 201 benodict
ZANISAH BT AHMAD TORKY KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PENGURUSAN FARMASI)
325 zanisah