Nama Jawatan Tel Samb. Emel (@moh.gov.my)
ERAOU BATANG KETUA PENOLONG PENGARAH
(CAWANGAN MAKMAL)
242694 eraou
CHRISTINE YEO YA HUI PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PENDIDIKAN, INDUSTRI & EKSPORT)
237837 christine
AHMAD ZAIDI UJANG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN
(CAWANGAN PEMATUHAN DOMESTIK)
233036