Nama Jawatan Tel Samb. Emel (@moh.gov.my)
DR OOI CHOO HUCK KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN JUSA C
(CAWANGAN KAWALAN PENYAKIT BAWAAN VEKTOR)
473289 289
DR RADZIAH BT MOHAMAD KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA)
473253 253 radziah_m
DR DIANA JAWA KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PERKEMBANGAN KESIHATAN AWAM)
473292 292 diana.jawa
DR HO AI CHIA KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT – CDC )
473276 276
DR.MARILYNN UMAR KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN KAWALAN PENYAKIT & TIBI LEBROSY )
473351 350 marilyn_umar
DR ROHANI BT MAT BAH KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN KESIHATAN PEKERJAAN & ALAM SEKITAR – KPAS)
473236 236
DR HASHIMAH BT BASRI KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN KAWALAN PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT – NCD)
473284 284 hashimah_basri
MOHAMMAD AZHAR MOHD NUR KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN KEJURUTERAAN KESIHATAN AWAM)
473281 281
DR RUZIANA BT MISS KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN KAWALAN PENYAKIT AIDS/STI)
473269 269 ruziana.m
BONG MEE WAN KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PEMAKANAN)
473260 260 bongmw
AZIMAN MAHADI KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PROMOSI KESIHATAN)
473267 267 azimanmahdi