Nama Jawatan Tel Samb. Emel (@moh.gov.my)
ABDUL MANAP BIN HAMDI KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN SUMBER MANUSIA)
473307 307 manap.hamdi
HAYATI HASIN SHARBINI KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PSIKOLOGI KAUNSELING)
473302 302 hayati_hs
LEE WEE JU KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN KEWANGAN & AKAUN)
473335 335 leeweeju
NELSON BRAIM KETUA PENOLONG PENGARAH
(CAWANGAN PEROLEHAN & ASET)
341 nelsonbraim
NOOR AFIZAH BINTI RAZALI KETUA PENOLONG PENGARAH
(CAWANGAN PEMBANGUNAN)
473297 297 afizah.razali
JULIAH BINTI IBRAHIM KETUA PENOLONG PENGARAH
(CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI)
473297 297 juliah.i
FAIZUL AZRI B SUHAILI PENOLONG PENGARAH KANAN
(CAWANGAN PENGURUSAN AM & KOMUNIKASI KORPORAT)
473300 300 faizulazri