Kempen Pembudayaan Norma Baharu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan memperkasakan komuniti untuk melindungi diri, keluarga dan komuniti masing – masing dalam usah memerangi pandemik COVID-19 dan membudayakan norma baharu. Selaras dengan kempen ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) telah mengambil inisiatif dengan menghasilkan jingles pembudayan baharu.

Muat turun