• SEKSYEN PEMBANGUNAN PROFESYEN KESIHATAN AWAM
 • SEKSYEN KUALITI DAN PIAWAIAN KESIHATAN AWAM
 • SEKSYEN PERKHIDMATAN KESIHATAN AWAM
 • SEKSYEN INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN
 • SEKSYEN KESIHATAN PRIMER
  • UNIT TELE-KESIHATAN
 • SEKSYEN KESIHATAN KELUARGA
 • SEKSYEN KAWALAN PENYAKIT BAWAAN VEKTOR
 • SEKSYEN KAWALAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DAN KUSTA
 • SEKSYEN KAWALAN PENYAKIT HIV / STI / HEP C
 • SEKSYEN ENTOMOLOGI DAN PEST
 • SEKSYEN KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT (CDC)
  • UNIT EPID CDC
  • UNIT SURVELANS
 • SEKSYEN EPID PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT (EPID NCD)
 • SEKSYEN KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (KPAS)
 • SEKSYEN OPERASI PEMAKANAN KELUARGA
 • SEKSYEN OPERASI PEMAKANAN KOMUNITI
 • SEKSYEN KESEJAHTERAAN POPULASI DAN MEDIA
 • SEKSYEN MOBILISASI KOMUNITI
 • SEKSYEN OPERASI KLINIK
 • SEKSYEN KAWALAN MUTU AIR MIMUM (KMAM)
 • SEKSYEN BEKALAN AIR LUAR BANDAR DAN KEBERSIHAN ALAM SEKELILING (BAKAS) / PERLINDUNGAN KESIHATAN ALAM SEKITAR (PEKA)

Blok Kesihatan Awam
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak,
Jalan Diplomatik, Off Jalan Bako,
93050, Kuching, Sarawak.