Datuk Harjeet Singh a/l Hardev Singh
Ketua Setiausaha

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Hisham Bin Abdullah
Ketua Pengarah Kesihatan


Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)

Dato’ Zamzuri Bin Abdul Aziz
Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan)

Dato’ Dr. Asmayani binti Khalib
Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan)

Datuk Dr. Chong Chee Kheong
Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam)

Datuk Dr. Hishamshah bin Mohd Ibrahim
Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Penyelidikan dan Sokongan Teknikal)