TAJUK : Sebutharga Kerja Membina Dan Menyiapkan Ruang Tambahan Satu (1) Tingkat Serta Membekal Dan Memasang Satu (1) Set Lengkap “Dental Chair” Untuk Klinik Pergigian Jepak Di Klinik Kesihatan Jepak, Bahagian Bintulu, Negeri Sarawak.
Rujukan : JKNSWK/27(K)/2019
TARIKH IKLAN : 27 JUN 2019
TARIKH TAKLIMAT : 1 JULAI 2019 JAM : 10AM DI BILIK MURUT, JKNS.
TARIKH TUTUP : 8 JULAI 2019 JAM : 12PM TEMPAT : SEKSYEN PEROLEHAN, JKNS.