https://tinyurl.com/paxlovidsurvey

Salam sejahtera
Ini adalah tinjauan ringkas berkenaan ubat antiviral COVID-19.Data ini dikumpul oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.Maklumbalas anda amat dihargai.

This is a short survey regarding COVID-19 oral antiviral drug.The data are collected by Sarawak Health Department.Your response is much appreciated